Pomiar, projekt, wycena

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomiarem lub wyceną prosimy wypełnić poniższy formularz

Szerokość otworu So - podać w cm
Wysokość otworu Ho - podać w cm
Grubość muru - proszę podać w cm. jeżeli zamawiane są ościeżnice
Rozmiar skrzydła - potocznie "80" dla otworu 90 cm
Kierunek - Lewe / Prawe określamy widząc zawiasy przed sobą ciągnąc skrzydło na siebie
Inne - wzór drzwi, szkło matowe lub 3 zawias, tuleje itp.